Bestuur

Het bestuur, dat ook het bestuur is van kinderkoor ‘de Kinderstem’, bestaat per 20 september 2017 uit de volgende personen:

Voorzitter:
De heer H. Brummel
e-mail: h.brummel27@chello.nl

Secretaris:
Mevrouw J.J. van Dijk
e-mail: j.j.vandijk@solcon.nl

Penningmeester:
Mevrouw H. Logtenberg-Kroeze
e-mail: m.logtenberg52@gmail.com

Algemeen bestuurslid:
Mevrouw J. van Batavia-Timmer
e-mail: jannie50@zonnet.nl

Algemeen bestuurslid en lid muziekcommissie vanuit het bestuur:
Mevrouw M. Doppenberg-van ’t Hul
e-mail: metdop@hotmail.com

Koormeester/muziekbeheer:
De heer E.H. Stip
e-mail: evertstip@hotmail.com